Home| Publications|Peoples|Seminar|Opportunities(Ƹ)| ̸

Principal investigator(PI)

Prof.Chang-Bing Huang

Assistant Professor

Dr.Jie Xi

Ph.D Students

2015 Qing He
2014 Ge Chen
2013 Fangfang Yan
2012 Pan Zhang
2012 Wuli Jia

Mphil. Students

2015 Jia Yang
  Jin Zhao
2014 Borong Lin
2013 Qing He
2012 Ge Chen

Alumnus/ Alumna

 

Visting Students

Peiyuan Zhang
Siyi Chen
Mengyuan Zhang
Jianwen Li
Jianbing Ma
Zhangbi Wu
Huayun Li